30. Spotkanie badaczy bursztynu, które odbyło się 20 maja w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, było także okazją do świętowania 60-lecia pracy zawodowej prof. Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz, długoletniej kierownik tamtejszego Działu Bursztynu.

Funkcję tę prof. Kosmowska-Ceranowicz pełniła przez 36 lat, ale z Muzeum Ziemi związana jest od 1956 roku do dziś. W tym okresie powstało najwięcej w historii tej placówki publikacji, jak również udało się zgromadzić najwięcej eksponatów bursztynowych: zarówno okazów przyrodniczych, jak i sztuki ludowej oraz współczesnych wyrobów artystycznych i przemysłowych. Profesor jest także autorką ok. 240 publikacji na temat bursztynu i innych żywic kopalnych, zarówno o charakterze naukowym, jak i popularno-naukowym. Zwieńczeniem jej naukowego dorobku jest wydany w tym roku z prof. Norbertem Vavrą „Atlas Widma IR żywic świata. Charakterystyka ich holotypów”, do którego widma w podczerwieni żywic kopalnych, subfosylnych i niektórych imitacji autorka gromadziła ponad 30 lat.

Prof. Kosmowska-Ceranowicz zainicjowała i zorganizowała kilkadziesiąt wystaw w kraju i zagranicą. Jest także pomysłodawczynią wyjątkowego projektu „Muzea na targach”, dzięki któremu na warszawskich Międzynarodowych Targach Biżuterii i Zegarków ZŁOTO SREBRO CZAS od 2001 r. prezentowane są imponujące eksponaty pochodzące z Warszawskich Zbiorów Bursztynu. Tematem tegorocznej wystawy są techniki obróbki bursztynu.

Dwie rocznice – 30-lecia Spotkań badaczy bursztynu oraz 60-lecie pracy prof. Kosmowskiej-Ceranowicz – uświetniły tegoroczne spotkanie, stając się wyjątkową okazją do odczytania licznych listów gratulacyjnych oraz składania serdecznych podziękowań i życzeń.

W drugiej części zebrani wysłuchali wykładów Reginy Kramarskiej (geologia), Wiesława Krzemińskiego (entomologia), Anieli Matuszewskiej (chemia), Jerzego Jastrzębskiego (etnografia) oraz Janusza Czebreszuka (archeologia) i obejrzeli dwie wystawy współczesnej sztuki bursztynu: Amber Design Meeting przygotowaną przez Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych oraz Amber Around the World zainicjowaną przez kolekcjonera Janusza Fudalę.