W tym roku świętujemy 25-lecie wolności. Uświadomiliśmy sobie, jak w tym czasie zmieniło się życie polityczne, ekonomiczne, społeczne… A jak zmieniła się biżuteria? To pokaże projekt 25 na 25. Biżuteria czasu wolności.

Narodził się on z inicjatywy organizatorów targów Złoto Srebro Czas, wspólnie z Galerią Sztuki z Legnicy i z potrzeby symbolicznego zaakcentowania zmian na rynku biżuterii współczesnej – zarówno w jego części komercyjnej, jak edukacyjnej i artystycznej. Rynku do przełomu dość hermetycznego, na którym począwszy od 1989 roku zaczęło się pojawiać coraz więcej nowych trendów, postaw artystycznych, a przede wszystkim samych twórców.

Projekt 25 na 25. Biżuteria czasu wolności, którego głównym celem jest podsumowanie dorobku artystyczno-organizacyjnego polskiego współczesnego złotnictwa w okresie ostatniego 25-lecia, będzie się składał z dwóch części. Pierwsza to wystawa prac 25 artystów-projektantów biżuterii pod tytułem 25 na 25. Biżuteria czasu wolności, do udziału w której zostanie zaproszonych 25 artystów wybranych przez Radę Programową Projektu, w skład której wchodzą: prof. Irena Huml, Andrzej Bielak, Wanda Gontarska, Magdalena Kwiatkiewicz, prof. Andrzej Szadkowski i Katarzyna Rzehak. Dokonają oni wyboru spośród 60 nazwisk zasugerowanych przez kuratorkę wystawy Monikę Szpatowicz z Galerii Sztuki w Legnicy na podstawie analizy aktywności i dorobku artystycznego autorów. Na wystawie, której wernisaż odbędzie się w czasie targów Złoto Srebro Czas, zobaczymy w sumie ponad 100 prac.

Druga część projektu to Honorowe Wyróżnienia pod nazwą PRÓBA 25 dla najbardziej zasłużonych osób, instytucji czy organizacji, związanych z szeroko pojętą działalnością złotniczą, których aktywność i osiągnięcia w mijającym 25-leciu wywarły najistotniejszy wpływ na kształt i rozwój współczesnej sztuki biżuterii w Polsce. Będą one przyznane w trzech kategoriach: Projektant biżuterii 25-lecia – czyli osoba, która na tle innych wyróżniała się swoją aktywnością i artystycznym dorobkiem oraz pozytywną, inspirującą rolą dla rozwoju polskiej biżuterii; Popularyzator 25-lecia – czyli osoba, firma, portal internetowy lub czasopismo, która najbardziej przyczyniła się do promocji biżuterii i spopularyzowania wiedzy o niej; Organizator 25-lecia – czyli instytucja, firma, organizacja, która najwięcej zrobiła dla rozwoju i popularyzacji współczesnej i polskiej biżuterii w kraju i zagranicą. Wyróżnienia – trzy w każdej kategorii – przyzna Kapituła, po uwzględnieniu wyników imiennej ankiety, która jest dostępna w Internecie, m.in. tu i na www.silver.legnica.pl. Wszyscy, którzy chcą mieć wpływ na wynik plebiscytu, proszeni są o jej wypełnienie i przesłanie na adres 25na25@galeria.legnica.pl pocztą elektroniczną lub tradycyjną do 25 sierpnia 2014 r. Wyniki zostaną ogłoszone w czasie targów Złoto Srebro Czas a laureaci zostaną uhonorowani dyplomami i medalami specjalnie na tę okazję zaprojektowanymi.